Staff Portal      MyPortal      kLMS
teruskan-kecemerlangan-uis.jpg
teruskan-kecemerlangan-uis-2.jpg

Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI) merupakan sebuah Fakulti terawal (sejak tahun 1995) di UIS yang menumpukan kepada penawaran perkhidmatan pendidikan khasnya dalam bidang Pendidikan Islam. FPPI bertekad untuk melahirkan graduan yang kompeten bukan sahaja daripada aspek keilmuan tetapi juga akhlak dan kemahiran bagi mencapai matlamat mardhatillah.

Bermula dengan Sekolah Pengajian Islam (SPI), kini FPPI telah melahirkan ramai graduan dan cendekiawan yang tidak kurang hebatnya di peringkat domestik dan antarabangsa bagi meneruskan bidang industri pendidikan di Malaysia khususnya di negeri Selangor Darul Ehsan.

blok akademik 2 2
blok akademik 2