Staff Portal      MyPortal      kLMS

Penerbitan

BUKU

title bottom left

 1. Pengajian Linguistik Arab & Ketamadunan Siri 4 (2023)

 2. Isu-Isu Kontemporari dalam Pengajian Dakwah dan Usuluddin Siri 4 (2023)

 3. Isu-Isu Kontemporari dalam Pengajian Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat Siri 4 (2023)

 4. Isu-Isu Kontemporari dalam Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah Siri 4 (2023)

 5. Isu-Isu Pengajian Islam di Era Globalisasi (2023)

 6. Isu-Isu Keagamaan Norma Baharu Pendemik COVID -19 (2023)

 7. Pembangunan Insan dalam Konteks Dakwah & Usuluddin (2023)

 8. Isu-Isu Kontemporari dalam Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah Siri 3 (2022)

 9. Isu-Isu Kontemporari dalam Pengajian Dakwah & Usuluddin Siri 3 (2022)

 10. Isu-Isu Kontemporari dalam Pengajian Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat Siri 3 (2022)

 11. Isu-Isu Kontemporari dalam Pengajian Linguistik Arab & Ketamadunan Siri 3 (2022)

 12. Apresiasi Ketokohan Ulama Tahsir & Hadis Sepanjang Zaman (2022)

 13. Kemahiran Komunikasi Intrapersonal Dakwah dalam Kalangan Pimpinan Persatuan (2022)

 14. Himpunan Komik Pelajar Dakwah KUIS (Jom Jadi Baik) (2022)

 15. Pengajian Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat Siri 1 (2021)

 16. Wacana Pengajian dan Peradaban Islam (2021)

 17. Pendidikan Pemangkin Peradaban Islam (2021)

 18. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Dakwah & Usuluddin Siri 2 (2021)

 19. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat Siri 2 (2021)

 20. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah Siri 2 (2021)

 21. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Linguistik Arab & Ketamadunan Siri 2 (2021)

 22. Edisi Khas Pengajian Islam Dan Cabaran Pandemik Covid-19 (2021)

 23. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Tahfiz Al-Quran dan Al Qiraat Siri 2 (2021)

 24. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Dakwah dan Usuluddin Siri 2 (2021)

 25. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah Siri 2 (2021)

 26. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Linguistik Arab dan Ketamadunan Siri 2 (2021)

 27. Wacana Tokoh dan Kemasyarakatan dalam Pengajian Islam (2020)

 28. Diskusi Akademia Pengajian Islam Semasa (2020)

 29. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Islam (2020)

 30. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Dakwah dan Usuluddin (2020)

 31. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Tahfiz Al-Quran dan Al Qiraat (2020)

 32. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah (2020)

 33. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Linguistik Arab dan Ketamadunan (2020)

 34. Isu-isu Kontemporari dalam Pengajian Islam II (2020)