Staff Portal      MyPortal      kLMS

Direktori Akademik

ms my en gb

nurzatil
DR. NURZATIL ISMAH BINTI AZIZAN
Ketua Jabatan
Bilik Ketua Jabatan 3524
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Universiti Malaya
 • Sarjana Usuluddin Universiti Malaya
 • ISM Usuluddin Universiti Malaya

Bidang Kepakaran:

 • Metodologi Ahli Tafsir
 • Jati Diri Remaja (perspektif al-Quran)
 • Tafsir
 • Ulum al-Quran
rosni wazir
DR. ROSNI BINTI WAZIR
Dekan
Pejabat FPPI 3540
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Pengajian Islam (Hadis) UM
 • Sarjana Usuluddin (Hadis) UM
 • ISM Usuluddin (Hadis) UM

Bidang Kepakaran:

 • Ulum al-Hadith.
 • Pengajian Hadis (Institusi, Tokoh & Pengajaran)
 • Hadis dan Tasawuf.
 • Penyelewengan Dalam Hadis.
 • Kesihatan Mental dan Psikospiritual.
dr suriani
DR. SURIANI BINTI SUDI @ YUSOFF
Timbalan Dekan (Akademik & Pengantarabangsaan)
Pejabat FPPI 3538
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Islamiyat, KUIS
 • Sarjana Usuluddin (al-Hadith) UM
 • ISM Usuluddin (al-Hadith) al-Azhar Kaherah

Bidang Kepakaran:

 • Hadis dan spiritual
 • Ulum al-Hadis
 • Takhrij al-Hadis
 • Sejarah Penulisan Hadis
abd hadi
ABDUL HADI BIN AWANG
Ketua Program ISM Al-Quran & Al-Sunnah dengan Komunikasi (Kepujian)
Bilik 4307 3536
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Usuluddin (Al-Quran & Al-Hadith) UM
 • Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Al-Hadith) Universiti Al-Azhar, Kaherah

Bidang Kepakaran:

 • Hadith & Ulum Hadith
 • Metodolog Ahli Hadith
phayilah
PROF. MADYA DR. PHAYILAH YAMA
Profesor Madya
Bilik 5110 6133
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D al-Quran & al-Sunnah (UIAM)
 • Sarjana al-Quran & al-Sunnah (UIAM)
 • ISM Al-Quran & al-Sunnah (UIAM)

Bidang Kepakaran:

 • Hadis & Ulum Hadis
 • Takhrij al Hadis & Dirasat al Asanid
 • Ilmu Jarh wa Ta'dil
rosni wazir
DR. MOHD KHAFIDZ BIN SORONI
Ketua Unit Hadis INHAD
Pejabat INHAD 6128
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Islamiyyat (Ulum al-Hadith), KUIS
 • Sarjana Usuluddin (al-Quran dan al-Hadith), UM
 • ISM Usuluddin (al-Hadith wa Ulumuh), al-Azhar Tanta, Mesir

Bidang Kepakaran:

 • Hadith & Ulum Hadith
farid ravi
PROF. MADYA DATO' DR. MOHD FARID RAVI BIN ABDULLAH
Naib Canselor
Pejabat NC 1307 (Setiausaha)
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Tafsir & Ulum al-Quran, University of Jordan
 • Sarjana Pengajian al-Quran & al-Sunnah, UKM
 • ISM Usuluddin, al-Bayt University, Jordan

Bidang Kepakaran:

 • Peng. Tafsir & Ulum al-Quran
 • Peng. Tafsir Perbandingan
 • Peng. Tafsir Modern
  I’jaz al-Quran
  Tarannmum ( Seni bacaan al-Quran)
farhah
DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI
Pensyarah Kanan
Bilik 5105 6138
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Pengajian Islam (al-Quran & al-Sunnah) UKM
 • Sarjana Usuluddin (al-Quran & al-Hadith) UM
 • ISM Usuluddin (al-Quran & al-Hadith) UM

Bidang Kepakaran:

 • Al-Quran & al-Sunnah
 • Ulum Hadis
 • Thabat Hadis Nusantara
 • Talaqqi Hadis Bersanad
 • Takhrij Hadis
 • Ruqyah Hadis
 • Pemikiran Islam
 • Ulum al-Quran
khairunnisa
KHAIRUNNISA BINTI ISMAIL
Pensyarah
Bilik 4334 -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Usuluddin (Al-Quran & Al-Hadith) UM
 • ISM Usuluddin (Al-Quran & Al-Hadith) UM

Bidang Kepakaran:

 • Tafsir
 • Ulum Al-Quran
azis
ABDUL AZIS BIN AWANG KECHIK
Pensyarah
Bilik 4310 4304
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Usuluddin (Hadis) UM
 • ISM Satera Arab & Pengajian Islam, Yaman

Bidang Kepakaran:

 • Pengantar Syarah Hadis
 • Manahij Al-Muhaddithin
 • Hadith Al-Mawdu’i
 • Mabdi’ Tammul Ma’a Al-Sunnah
wan ramizah
WAN RAMIZAH BINTI HASAN
Pensyarah
Bilik 4207 4230
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Usuluddin (Tafsir) UM
 • ISM Tafsir & Hadis, Universiti al-Azhar

Bidang Kepakaran:

 • Al-Quran dan Ulum al-Quran
 • Tafsir
norzi nasir
MOHD NORZI BIN NASIR
Ketua Program Ijazah Sarjana Pengajian Al-Hadis
Bilik 4332 4331
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pengajian Islam (al-Quran dan al-Sunnah (UKM)
 • Sarjana Muda Hadis dan Pengajian
  Islam, Universiti Islam Madinah, Arab
  Saudi

Bidang Kepakaran:

 • Hadith
 • Fiqh al-Hadith
 • Ulum al- Hadith
 • Naqd al-Hadith
 • Ilm Rijal al-Hadith
 • Takhrij al-Hadith
 • Dirasat al-Asanid
 • Masadir al-Hadith
 • Manahij al-Muhaddithin
zaidul amin
ZAIDUL AMIN SUFFIAN BIN AHMAD
Ketua Program Ijazah Sarjana Pengajian Al-Quran
Bilik 4208 4229
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, UIAM
 • ISM Tafsir & Ulum Al-Quran, Universiti Al-Azhar

Bidang Kepakaran:

 • Tafsir & Ulum Al-Quran
abdulmukti
ABDUL MUKTI BIN BAHARUDIN
Pensyarah / Penyelaras Latihan Ilmiah
Bilik 4108 -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pengajian Islam (Tafsir) Amrican Open University, Kaherah
 • ISM Ilmu Wahyu & Warisan Islam (Al-Quran & Al-Hadith), UIAM

Bidang Kepakaran:

 • Tafsir & Ulum Al-Quran
sahlawati
DR. SAHLAWATI BINTI ABU BAKAR
Pensyarah / Ketua Program Ijazah Doktor Falsafah Islamiyyat
Bilik 5107 6103
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD Pengajian Islam (Pengajian al-Quran & al-Sunnah) UKM
 • Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah) (UKM)
 • ISM (Kepujian) Ilmu Wahyu & Warisan Islam (Al-Quran & Al-Hadith), UIAM

Bidang Kepakaran:

 • Ulum al-Quran
 • Usul tafsir
 • Tafsir Mawdu’i
 • Tafsir al-Quran
 • Pengimarahan masjid (wanita)
 • Metodologi Penyelidikan (Pengajian Islam)
hasbie
MOHD HASBIE AL-SHIDDIEQUE BIN AHMAD
Pensyarah (Cuti Tanpa Gaji)
- -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD al-Quran dan al-Sunnah, USIM
 • Sarjana al-Quran dan al-Sunnah, USIM
 • ISM al-Quran dan al-Sunnah dengan Kepujian, USIM

Bidang Kepakaran:

 • Al-Quran dan Ulum al-Quran
 • Al-Quran dan Qiraat
 • Ulum al-Hadith
phayilah
HAMZAH BIN OMAR
Pensyarah
Bilik 4104 4125
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Bahasa Arab (UPM)
 • ISM Pengajian Al-Quran & Sunnah (UIAM)

Bidang Kepakaran:

 • Hadith & Ulum Hadith
 • Al-Quran dan Ulum Quran
 • Hadis-hadis Hukum
mursyidah
SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN
Ketua Program Diploma Al-Quran & Al-Sunnah
Bilik 4319 -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pengajian Islam (al-Quran & al-Sunnah) UKM
 • Sarjana Muda Usuluddin Universiti Mu’tah
 • Diploma Tahfiz wa al-Qiraat (Dakwah)

Bidang Kepakaran:

 • Al-Quran & al-Sunnah
 • Ulum Hadis/Mustolah al-Hadis
 • Takhrij Hadis
 • Hadis Hukum
wan fakhrul
WAN FAKHRUL RAZI BIN WAN MOHAMAD
Koordinator Isu Semasa dan Promosi INHAD
Bilik 4325 4337
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Usuluddin (Al-Quran & Al-Hadith) UM
 • ISM Lughah Arabiyyah Wa Dirasat Islamiyyah, University Libya (Cawangan Damascus Syria)
 • Diploma Pensijilan Tinggi Tarannum Al-Quran, Institut Darul Quran, Kuala Kubu Bharu (JAKIM)

Bidang Kepakaran:

 • Al-Quran
 • Ulum Al-Quran
 • Tafsir
 • Tarannum
aizat syimir
MUHAMMAD AIZAT SYIMIR BIN ROZANI
Pensyarah / Penyelaras Latihan Industri
Bilik 6302 -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Ulum Syariah & Pembinaan Tamadun, Universiti Mohamed V Rabat Maghribi.
 • ISM Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Hadis), Universiti Mohamed V Rabat Maghribi

Bidang Kepakaran:

 • Ulum al-Quran
 • Tafsir
 • Kajian Tematik Al-Quran
syed mohamad zainudin
DR. SYED MOHAMAD ZAINUDIN BICHK KOYAK
Pensyarah Muda
Bilik 4310 4304
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD
  Master in Islamic Revealed Knowledge (Al Quran and Sunnah Studies), IIUM
 • Sarjana Muda Pengajian Islam, Universiti Mohamed V, Rabat, Maghribi.

Bidang Kepakaran:

 • Ulum al Hadith
 • Takhrij
 • Tafsir Al-Quran
rohana
DR. ROHANA BINTI ZAKARIA
Ketua Jabatan
Bilik Ketua Jabatan 4212
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Islamiyyat, KUIS
 • Sarjana Pengajian Islam Takhassus Qiraat Universiti Mohamed V Rabat Morocco
 • ISM Pengajian Islam Universiti Ibn Tofail Kenitra Morocco
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz al-Quran
 • Al-Quran
 • Al-Qiraat
 • Ulum al-Quran
 • Tafsir
redha
DR. MOHAMAD REDHA BIN MOHAMAD 
Ketua Program ISM Al-Quran & Al-Qiraat (Kepujian)
Bilik 4305 4314
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD Islamiyyat, KUIS
 • Sarjana Syariah (Pengurusan), KUIS
 • ISM Takhassus Qiraat, Universiti al-Azhar
 • ISM Syariah Islamiah, Universiti al-Azhar
 • Diploma Tahfiz al-Quran & al-Qiraat, ITQAN
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz
 • Ulum al-Quran
 • Ilmu al-Qiraat
 • Sanad al-Quran
izzat
MUHAMMAD IZZAT BIN NGAH
Pensyarah
- -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Syariah (Pengurusan), KUIS
 • ISM Kepujian, Maahad Qiraat Shoubra Al-Azhar Mesir
 • Shahadah Maahad Tahfiz Al-Quran Negeri Terengganu
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz
 • Al-Quran
 • Al-Qiraat
mahfuz jaafar
MOHD MAHFUZ BIN JAAFAR
Pensyarah / Ketua Program Ijazah Sarjana Ilmu Qiraat
Bilik 4327 4339
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Al-Quran Dan Al-Sunnah. UKM
 • ISM Takhassus Qiraat. Maahad Al-Qiraat Shoubra
 • Diploma Tahfiz al-Quran, Darul Quran JAKIM
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz al-Quran
 • Al-Qiraat
 • Tajwid
 • Tafsir
shaharuddin s
SHAHARUDDIN BIN SAAD
Pensyarah
Bilik 4219 4210
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Usuluddin, UM
 • ISMUsuluddin,UM
 • Diploma Tahfiz Al-Quran, JAKIM
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz
 • Al-Quran
 • Ilmu Al-Qiraat
shaharuddin p
SHAHARUDDIN BIN PANGILUN 
Pensyarah
Bilik 4318 4310
 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Usuluddin, UM
 • ISM Takhasus Qiraat, Shoubra
 • Diploma Pendidikan, UKM
 • Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat, Darul Quran, JAKIM
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz al-Quran
 • Ulum al-Quran
 • Ulum al-Qiraat
lutfi
MAHMUD LUTFI BIN ABD HADI 
Pensyarah
Bilik 3305 -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pengajian Islam, UKM
 • ISM Takhassus Al-Quran & Al-Qiraat, Maahad Qiraat, Shoubra
 • Diploma Tahfiz al-Quran wal Qiraat, Darul Quran JAKIM
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz Al-Quran
 • Tajwid Al-Quran
 • Ilmu Qiraat
shahir
AHMAD SHAHIR BIN MASDAN 
Pensyarah / Koordinator Penerbitan INHAD
Bilik 4330 4342
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah) UKM
 • ISM Takhassus Qiraat, Shoubra
 • Diploma Takhassus al-Qiraat, MADIWA
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz
 • Tajwid
 • Ulum al-Quran
 • Ilmu al-Qiraat
syafee
MUHAMMAD SYAFEE SALIHIN BIN HASAN 
Pensyarah
Bilik 4104 -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah) UKM
 • ISM Takhassus Qiraat, Shoubra
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz
 • Ulum al-Quran
 • Ilmu al-Qiraat
fatin n
FATIN NAZMIN BINTI MANSOR
Pensyarah Muda
Bilik 4326 -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • ISM Takhassus Al-Qiraat, Universiti Al-Azhar Mansoura
 • Diploma Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat, KUIS
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz
 • Ulum al-Quran
 • Ilmu al-Qiraat
nmnabil
NIK MOHD NABIL BIN IBRAHIM @ NIK HANAFI
Pensyarah Muda
Bilik 4329 -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • ISM Al-Qiraat & Ulum Al-Qiraat, Universiti Al-Azhar
 • ISM Takhassus Qiraat, Ma'had Qiraat Al-Azhar, Shoubra
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz al-Quran
 • Ulum al-Qiraat
 • Ulum al-Quran
muhammad zaid
MUHAMMAD ZAID BIN SHAMSUL KAMAR
Ketua Program ISM Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat, Fakulti Pendidikan
Bilik 3302 2119
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam) UKM
 • ISM Takhassus Qiraat, Shoubra
 • Diploma Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat, JAKIM
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz
 • Ulum al-Quran
 • Ilmu al-Qiraat
asri ishak
MOHD ASRI BIN ISHAK
Pensyarah
Bilik 4329 -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Persediaan Imam & Khatib,Universiti Toyyabah Madinah
 • ISM Hadis & Pengajian Islam, Universiti Islam Madinah
 • Diploma Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat, JAKIM
Bidang Kepakaran:
 • Hadith
 • Ulum Hadith
 • Tafsir
 • Dakwah
ikram nawi
MOHD IKRAM BIN MOHD NAWI 
Ketua Program Tahfiz al-Quran & al-Qiraat
Bilik 4224 -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah) UKM
 • ISM Takhassus Qiraat, Shoubra
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz
 • Ulum al-Quran
 • Ilmu al-Qiraat
uqbah
UQBAH BIN AMER 
Pensyarah
Bilik 4224 4221
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Syariah Pengurusan (KUIS)
 • ISM Takhassus Qiraat, Shoubra
 • Diploma Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat, JAKIM
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz
 • Ulum al-Quran
 • Ilmu al-Qiraat
abi syafiq
ABI SYAFIQ AL-HAKIEM BIN AB JABAR
Pensyarah Muda
Bilik 4224 4214
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • ISM Al-Quran & Al-Qiraat, Shoubra
 • Diploma Tahfiz Al-Quran & al-Qiraat, JAKIM
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz
 • Al-Quran
 • Ilmu al-Qiraat
shahir nzly
AHMAD SYAHIR BIN AHAMAD NZLY
Pensyarah Muda
Bilik 4325 4337
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pengajian Islam Kontemporari, UiTM
 • ISM Al-Quran & Al-Qiraat, Shoubra
 • Diploma Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat, JAKIM
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz al-Quran
 • Ulum al-Quran
 • Ilmu al-Qiraat
 • Pengajian Islam Kontemporari
sharifah noorhidayah
DR. SHARIFAH NOORHIDAYAH BINTI SYED AZIZ
Pensyarah
Bilik 4328 -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD Peradaban Islam, UKM
 • Sarjana Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah) UKM
 • ISM Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah (USIM)
 • Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat (JAKIM)
Bidang Kepakaran:
 • Pendidikan Tahfiz al-Quran
 • Bidang Sahsiah (Personality) Pelajar Tahfiz
 • Tajwid al-Quran
 • Sejarah Mashaf al-Quran
 • Ulum Al-Quran
nor hasanah mohd yusoff
NOR HASANAH BINTI MOHD YUSOFF 
Pensyarah Muda
Bilik 4328 -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • ISM Al-Quran & Qiraat (KUIS)
 • Diploma Al-Quran & Qiraat (KUIS)
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz Al-Quran
 • Tajwid Al-Quran
 • Ilmu Qiraat

 

ikmal
IKMAL ZAIDI BIN HASHIM
Pensyarah
Bilik 4107 4112
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Usuluddin, Universiti Malaya
 • ISM Ulum al-Qiraat, Universiti Al-Azhar, Tanta, Mesir
 • ISM Takhassus Qiraat, Maahad Qiraat al-Azhar, Shoubra, Mesir
 • Diploma Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat, Institut Pengajian Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat JAKIM
Bidang Kepakaran:
 • Tahfiz Al-Quran
 • Ulum al-Qiraat
 • Ulum al-Quran
 • Tafsir al-Quran
dr ghazali
DR. GHAZALI BIN ZAINUDDIN 
Ketua Jabatan
Bilik Ketua Jabatan 3533
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D kurikulum & Pengajaran, Universiti Jordan
 • Sarjana Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua, UIAM
 • ISM Bahasa Arab & kesusasteraan, UIAM
Bidang Kepakaran:
 • Pendidikan B. Arab
 • Kurikulum & Pengajaran
 • MOOC
 • B. Arab sebagai Bahasa Kedua
 • B. Arab untuk tujuan Profesional
imran
DR. MOHAMMAD IMRAN BIN AHMAD 
Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
Pejabat FPPI 3539
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Pengajian Bahasa Arab, USIM
 • Sarjana Sains Kemanusiaan (Pengajian Linguistik Arab), UIAM
 • ISM Sains Kemanusiaan (Bahasa & Kesusasteraan Arab), UIAM
Bidang Kepakaran:
 • Bahasa Arab untuk Tujuan Khusus
 • Terjemahan Arab - Melayu
razif
DR. ABDUL RAZIF BIN ZAINI
Timbalan Rektor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Pejabat TR(HEPA) 1142
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Language & Linguistics (Applied Linguistic-Lexical) (UM)
 • Sarjana Modern Language (Arabic)(UM)
 • ISM Arabic Language & Literature (Al al-Bayt, Jordan)
Bidang Kepakaran:
 • Bahasa Arab untuk Bukan Penutur Jati
 • Linguistik Terapan
 • Nahu Arab
 • Leksikal
rofian ismail
DR. MOHAMAD ROFIAN BIN ISMAIL
Pengarah Pusat Pendidikan TVET
Pejabat TVET 3383
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Pendidikan, UNISEL
 • Sarjana Sains Kemanusiaan (Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua), UIAM
 • ISM Sains Kemanusiaan (Bahasa & Kesusasteraan Arab), UIAM
Bidang Kepakaran:
 • Pendidikan Bahasa Arab
 • Linguistik Bahasa Arab
 • Kurikulum Bahasa Arab
 • Kemahiran bahasa Arab
dr maryam mat daud
DR. MARIAM BINTI MAT DAUD
Ketua Program ISM Pengajian Bahasa Al-Quran (Kepujian)
Bilik 4321 4333
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Pengajian Arab & Tamadun Islam (UKM)
 • Sarjana Sains Kemanusiaan (Kesusasteraan Arab), (UIAM)
 • ISM Sains Kemanusiaan (Bahasa & Kesusasteraan Arab), (UIAM)
Bidang Kepakaran:
 • Balaghah
 • Kesusasteraan Arab
 • Kemahiran bahasa Arab
dr hasanah
HASANAH BINTI KATIM @ HAJI IKSAN
Ketua Program ISM Pengajian Islam (Bahasa Arab Terjemahan)(Kepujian)
Bilik 4315 4307
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana pengajian Islam ( bahasa & tamadun arab) UKM
 • ISM Sains Kemanusiaan (Bahasa & Kesusasteraan Arab), UIAM
Bidang Kepakaran:
 • Linguistik bahasa Arab
ahmad redzaudin
AHMAD REDZAUDIN BIN GHAZALI
Ketua Program Diploma Pengajian Bahasa Al-Quran
Bilik 2110B 1488
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Arab & Tamadun Islam), UKM
 • ISM (Bahasa Arab & Kesusasteraan), IRAQ
Bidang Kepakaran:
 • Balaghah
 • Sejarah & Kesusasteraan Arab
 • Kesusasteraan Arab Bandingan
 • Kemahiran B. Arab


azhan
NOR AZHAN BIN NORUL 'AZMI
Ketua Program ISM Pengajian Islam (Bahasa Arab dengan Multimedia)(Kepujian)
Bilik 1212 3330
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pendidikan (Bahasa Arab), UKM
 • ISM Sains Kemanusiaan (Bahasa Arab & Kesusasteraan), UIAM
Bidang Kepakaran:
 • Pendidikan Bahasa Arab
 • Kemahiran Bahasa Arab
 • Linguistik Arab
 • Latihan dan Pendidikan Guru
nasimah
PROF. MADYA DR. NASIMAH BINTI ABDULLAH
Ketua Program Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Arab
Bilik 4119 4101
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Pengajian Linguistik Arab, UIAM
 • Sarjana Sains Kemanusiaan (Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua), UIAM
 • ISM in Sains Kemanusiaan (Bahasa Arab & Sastera), UIAM
 • Sijil Matrikulasi Dalam Sains Kemanusiaan (Bahasa Arab & Sastera), Pusat Matrikulasi, UIAM
Bidang Kepakaran:
Arabic Linguistic Studies:
 • Arabic-Malay translation (Translation of Quranic text)
 • Teaching Arabic as second language
 • Arabic rhetorical science
 • Textual Analysis
 • Arabic Morphology
 • Sociolinguistic
 • Semantic
yaakob
DR. YAAKOB BIN HASAN 
Pengarah ICESCO Malaysia
Pejabat ICESCO 1431
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Islamiyyat, KUIS
 • Sarjana Sains Kemanusiaan (Kesusasteraan Arab), UIAM
 • ISM Sains Kemanusiaan (Bahasa & Kesusasteraan Arab), UIAM
Bidang Kepakaran:
 • Linguistik B. Arab
 • Sastera Arab
 • Balaghah
 • Nahu & Saraf
 • Pendidikan B. Arab
khairatulakmar
DR. KHAIRATUL AKMAR BIN AB. LATIF
Ketua Unit Aqidah dan Perkhidmatan (INHAD)
Bilik 5104 6139
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Pendidikan Bahasa Arab, UKM
 • Sarjana Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua, UIAM
 • ISM Sains Kemanusiaan (Bahasa & Kesusasteraan Arab), UIAM
Bidang Kepakaran:
 • Linguistik Arab
 • Kesusasteraan Arab
 • Psikologi Bahasa Arab
 • Pembinaan Kurikulum
 • Pengajaran Arab sebagai Bahasa kedua
adnan
ADNAN BIN MAT ALI 
Ketua Unit Latihan dan Pembangunan / Penyelaras Latihan Industri
Pejabat ICESCO 1432
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pengajian Bahasa Moden (Bahasa Arab), UM
 • ISM (Bahasa Arab & Kesusasteraan), Mesir
Bidang Kepakaran:
 • Sejarah & Kesusasteraan Arab
 • Balaghah
 • Kesusasteraan Islam & Bandingan
 • Kemahiran B. Arab
 • Terjemahan Arab-Melayu
abd manan
ABDUL MANAN BIN YUSOF 
Koordinator Seminar & Kursus Jangka Masa Pendek ICESCO
Pejabat ICESCO -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Sains Kemanusiaan (Pengajian Linguistik Arab), UIAM
 • ISM (Bahasa & Kesusasteraan Arab), Universiti Yarmouk, Jordan
Bidang Kepakaran:
 • Linguistik B. Arab
 • Sastera Arab
 • Balaghah
 • Nahu & sorof
 • Pendidikan B. Arab
 • Terjemahan Arab Melayu
normah
NORMAH BINTI HUSIN 
Ketua Program Ijazah Sarjana Bahasa Arab untuk Tujuan Khusus
Bilik 4324 4336
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Arab Kepada Bukan Penutur Bahasa Arab), UIAM
 • ISM Sains Kemanusiaan (Bahasa Arab & Kesusasteraan), UIAM
Bidang Kepakaran:
 • Pendidikan Bahasa Arab
 • Kemahiran Bahasa Arab
 • Linguistik Arab
dr syukri
PROF. MADYA DR. MOHAMMAD SYUKRI BIN ABDUL RAHMAN
Profesor Madya
4302 4317
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Balaghah, UM
 • Sarjana Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua, Khatoum Int. Institute of Arabic Language, Sudan
 • ISM Usuluddin (Hadith) Universiti al-Azhar, Mesir
Bidang Kepakaran:
 • Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua
 • Balaghah
 • Hadis
dr md noor
DR. MD NOOR BIN HUSSIN 
Pensyarah Kanan
- -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D (Pengajian Linguistik Arab), UIAM
 • Sarjana (Pengajian Linguistik Arab), UIAM
 • ISM (Bahasa Arab & Kesusasteraan), UIAM
Bidang Kepakaran:
 • Linguistik Bahasa Arab
 • Pendidikan Bahasa Arab
 • Bahasa Arab untuk Tujuan Keagamaan / Ibadah
 • Bahasa Arab untuk Tujuan Khusus
saifulah
DR. SAIFULAH BIN SAMSUDIN
Pensyarah Kanan
Bilik 2109 -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Doktor Falsafah Bahasa Arab, UPM
 • Sarjana P. Islam (Pengajian Arab & Tamadun Islam), UKM
 • ISM Bahasa & Kesusateraan Arab Universiti Yarmouk, Jordan
>
Bidang Kepakaran:
 • Terjemahan Arab-Melayu
 • Kesusasteraan Arab
 • Linguistik Arab
husni
DR. HUSNI BIN ABDULLAH 
Pensyarah
Bilik 4218 4202
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD
 • Sarjana Pengajian Arab & Tamadun Islam UK.Malaysia
 • ISM Pengajian Islam & Bahasa Arab Damascus Syria
Bidang Kepakaran:
 • Tatabahasa Arab
 • Terjemahan
zaki
MOHD ZAKI BIN AHMAD 
Koordinator Penyelidikan dan Penerbitan / Penyelaras FYP ISBAM
Pejabat ICESCO 1447
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD Bahasa Arab (Pragmatik)
 • Sarjana Pengajian Bahasa Moden, UM
 • ISM Bahasa Arab, Al-Azhar University, Cairo, Egypt
 • Diploma Kalighrafi Arab, Ma'had Al-Khutut Al-Arabiah, Cairo, Egypt
Bidang Kepakaran:
 • Pragmatik
 • Linguistik Bahasa Arab
 • Kemahiran Bahasa Arab
 • Kaligrafi Arab
zainab hassan
ZAINAB BINTI HASSAN 
Pensyarah Muda / Setiausaha Jabatan
4203 -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Kesusasteraan (Pengajaran Bahasa Arab Kepada Bukan Penutur Bahasa Arab), UIAM
 • ISM Sains Kemanusiaan (Bahasa Arab & Kesusasteraan), UIAM

Bidang Kepakaran:
 • Pengajaran Arab sebagai Bahasa kedua
 • Linguistik Am
mustafa
DR. MUSTAFA KAMAL BIN AMAT MISRA
Ketua Jabatan
Bilik Ketua Jabatan 4317
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD Pengajian Islam (Usuluddin & Falsafah) UKM
 • Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah) UKM
 • Ijazah Sarjana Muda, Universiti al-Azhar al-Shariff
 • Diploma Usuluddin, KUIS
Bidang Kepakaran:
 • Kajian Agama-agama
 • Ilmu Kalam
 • Aqidah
mariam majid

Kelulusan :

 • Ph.D (Metodologi Dakwah), UM
 • Sarjana (Usuluddin), UM
 • ISM Hons (Usuluddin), UM
Bidang Kepakaran:
 • Metodologi Dakwah
 • Strategi Pemasaran Dakwah
 • Psikologi Dakwah
 • Psikospiritual Islam
hamidun

Kelulusan :

 • Ph.D Pengurusan dan Kepimpinan Islam, USIM
 • Sarjana Ilmu Wahyu (Usuluddin & Perbandingan Agama), UIAM
 • ISM Ilmu Wahyu (Fiqh & Usul al-Fiqh),UIAM
Bidang Kepakaran:
 • Akidah & Pemikiran Islam
 • Tasawuf & Tarekat
 • Ajaran Sesat
 • Perbandingan Agama
mohd hakim
MOHD HAKIM BIN ARSHAD
Ketua Program ISM Dakwah dengan Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)
Bilik 4301 4318
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana (Dakwah & Pembangunan Komuniti), KUIS
 • ISM Dakwah & Pengurusan Sumber Insan, KUIS
Bidang Kepakaran:
 • Dakwah Mualaf
 • Dakwah Non-Muslim
safinah
DR. SAFINAH BINTI ISMAIL
Ketua Program Ijazah Sarjana Dakwah & Pembangunan Komuniti
Bilik 4215 4226
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • PhD
 • Sarjana Pengajian Islam, UKM
 • ISM Syariah Islamiyyah (al-Azhar al-Syariff)
Bidang Kepakaran:
 • Komunikasi
 • Gerakan Dakwah
 • Tokoh
 • Metodologi Dakwah
abuzaki
DR. ABU ZAKI BIN ISMAIL
Timbalan Pengarah Penyelidikan RIMC
Pejabat RIMC 6141
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Pengajian Islam, UM
 • Sarjana Usuluddin, UM
 • ISM Usuluddin, UM
Bidang Kepakaran:
 • Kemukjizatan al-Quran
 • Tafsir al-Quran
syarul azman
PROF. MADYA DR. SYARUL AZMAN BIN SHAHARUDDIN
Profesor Madya
Bilik 5106 6137
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Peradaban Islam - Dakwah, UKM
 • Sarjana Usuluddin, UM
 • ISM Usuluddin (Hons), AIAN Jambi, Indonesia
Bidang Kepakaran:
 • Pembangunan Muallaf
 • Pembangunan Insan
 • Komunikasi Dakwah
salehah
PROFESOR MADYA DR. NORSALEHA BINTI MOHD SALLEH
Profesor Madya
Bilik 4316 -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D Pendidikan Islam, UKM
 • Sarjana Usuluddin dan Falsafah, UKM
 • ISM Aqidah & Falsafah, (al-Azhar al-Syariff)
 • Diploma Pengajian Islam Usuluddin, KUSZA
Bidang Kepakaran:
 • Usuluddin & Pemikiran Islam
 • Psikologi Pendidikan Islam
 • Kewanitaan & Kekeluargaan
hafizah
DR. NOOR HAFIZAH BINTI MOHD HARIDI
Penolong Dekan
Bilik 4210 4210
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D (Dakwah & Pembangunan Insan), UM
 • Sarjana (Al-Quran Dan Al-Sunnah),UKM
 • ISM (Usuluddin), Universiti Al-Azhar
 • Diploma Pengajian Islam (Dakwah), KISDAR
Bidang Kepakaran:
 • Dakwah dan Pembangunan Insan
 • Dakwah dan Pembangunan Komuniti (Remaja Berisiko, LGBT, Banduan)
 • Pendidikan kerohanian
 • Dakwah dan Isu Semasa
nazneen
DR. NAZNEEN BINTI ISMAIL
Ketua Pascasiswazah
Bilik 4317 4309
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D (Peradaban Islam), UKM
 • Sarjana Pengajian Islam, UKM
 • ISM Pengajian Islam & Bahasa Arab - Usuluddin (Hadith wa Ulumuhu), Universiti al-Azhar Mesir
 • Diploma Pengajian Islam (Usuluddin), KUIS
Bidang Kepakaran:
 • Tafsir
 • Tasawuf
 • Psikologi Islam
salman
DR. SALMAN BIN ZAINAL ABIDIN
Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Pejabat BHEP 1103
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D (Usuluddin dan Falsafah), UKM
 • Sarjana (Usuluddin dan Perbandingan Agama), UIAM
 • ISM (Usuluddin), Universiti Mu'tah
Bidang Kepakaran:
 • Hermeneutik dan tafsir al-Qur’an
 • Pemikiran Islam Liberal
 • Perbandingan agama
yusuf
DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH
Pengarah Pusat Kajian Etnik Orang Asli
Bilik 4214 4206
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D (Dakwah dan Kepimpinan), UKM
 • Sarjana (Dakwah dan Kepimpinan), UKM
 • ISM (Dakwah dan Kepimpinan), UKM
 • Diploma Pengajian Islam (Dakwah), KUIS
Bidang Kepakaran:
 • Dakwah Mualaf
 • Dakwah Non Muslim (Kristian)
 • Dakwah Etnik Orang Asli
abur
PROF. MADYA DR. ABUR HAMDI BIN USMAN
Ketua Jurnal UIS
Bilik 4209 4228
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Ph.D (Usuluddin & Falsafah), UKM
 • Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin & Falsafah), UKM
 • ISM Usuluddin (Hadith wa Ulumuhu), Universiti al-Azhar, Kaherah, Mesir
Bidang Kepakaran:
 • Tafsir & Ulum al-Quran
 • Hadis & Ulum al-hadith
atoa
AHMAD A'TOA' BIN MOKHTAR
Pensyarah
Bilik 4322 4334
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana (Dakwah & Pengurusan Islam), USIM
 • ISM (Pengajian Islam Usuluddin) al-Azhar, Mesir
 • Diploma Pengajian Islam (Usuluddin), KISDAR
Bidang Kepakaran:
 • Dakwah & Pengurusan Islam
 • Tasawuf & Pembangunan Spiritual
faiz mukmin
MUHAMMAD FAIZ MUKMIN BIN ABDUL MUTALIB
Ketua Program ISM Usuluddin dengan Multimedia (Kepujian)
Bilik 4202 -
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana (Usuluddin dan Falsafah), UKM
 • ISM (Usuluddin), Qurawiyyien, Morocco
 • Diploma (Usuluddin), Qurawiyyien, Morocco
Bidang Kepakaran:
 • Pemikiran Islam
 • Falsafah
 • Sosiologi Islam
halim
DR. HALIM BIN MOKHTAR
Ketua Latihan Industri & Jaringan Komuniti
Bilik 4303 4316
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana (Dakwah & Kepimpinan) UKM
 • ISM (Dakwah & Kepimpinan) UKM
Bidang Kepakaran:
 • Dakwah Orang Asli
 • Kepimpinan Islam
 • Komunikasi Dakwah
 • Pengurusan Masjid
nur uswah
NUR USWAH BINTI AHMAD FAUZI
Pensyarah / Ketua Program Dakwah
Bilik 4326 4326
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana (Dakwah & Kepimpinan) UKM
 • ISM (Dakwah & Pengurusan Islam) USIM
Bidang Kepakaran:
 • Dakwah
 • Komunikasi Dakwah
siti nurbalqis
SITI NURBALQIS BINTI BAHARUDDIN
Ketua Program Diploma Akidah & Pemikiran Islam
Bilik BP4309 4305
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
Google Scholar  Researchgate  CV

Kelulusan :

 • Sarjana Usuluddin (Dakwah), UM
 • ISM Usuluddin (Tafsir & Ulum al-Quran), Universiti Al-Azhar
Bidang Kepakaran:
 • Dakwah & Pembangunan Insan
 • Tafsir & Ulum al-Quran