Staff Portal      MyPortal      kLMS

Info Fakulti

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

title bottom left

  • Melaksana sistem pendidikan berteraskan ilmu nakli dan ilmu akli yang berpaksikan tauhid secara sistematik dan berkesan.

  • Melahirkan graduan yang seimbang berdasarkan pendidikan berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah.

  • Melahirkan golongan intelektual dan professional Islam yang menyumbang kepada guna tenaga negara.

  • Melahirkan graduan berakhlak, berkemahiran dan kompeten dalam menghadapi cabaran semasa.

 

HASIL PEMBELAJARAN

title bottom left

  • Menyediakan graduan yang memahami prinsip islam dan bidang ilmu berkaitan yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah.

  • Membina kemahiran, mengenalpasti dan menyelesaikan isu-isu kontemporari berkaitan pengajian peradaban islam melalui latihan bersepadu sejajar dengan perkembangan ilmu dan teknologi semasa.

  • Membangunkan potensi daie, ulama dan umara yang berkemampuan tinggi dan berintegriti dalam bidang pengajian islam, pengurusan, pentadbiran, perhidmatan, pendidikan, komunikasi dan multimedia selari dengan perkembangan semasa.

  • Memantapkan pembentukan sahsiah melalui proses pembelajaran, aktiviti kokurikulum, program kemasyarakatan dan mewujudkan bi’ah solehah.

  • Menjana kepakaran dan kesarjanaan untuk rujukan masyarakat dalam pelbagai bidang peradaban islam serta isu semasa.